8. Juni 2017 Buchstabe A

> 13 h Atelier Prunerstraße 10

> 14h Abfahrt Linz Hbf

> 15:20h Ankunft Wien Westbahnhof

> 17h Museums Quartier Wien

Fotos: freundinnen der kunst und Albert Waaijenberg